тести, контрольні роботи

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  №1
1Укажіть компоненти кам’яного вугілля:
А) сірка; Б)вуглець; В)органічні речовини; Г) водень
2. Укажіть назву процесу нагрівання понад 10000С без доступу кисню:
А)крекінг; Б)розклад; В) коксування; Г) піроліз
3. Укажіть речовини, які, крім коксу, утворюються під час коксування кам’яного вугілля:
А)бензин; Б) аміачна вода; В) мазут; Г)кам’яновугільна смола
4.Укажіть спосіб первинної переробки нафти:
А) фільтрування; Б) перегонка; В)випарювання; Г) відстоювання
5.Укажіть природні джерела вуглеводнів:
А) вода; Б) кам’яне вугілля; В) вапняк; Г) нафта
6. Укажіть фізичні властивості нафти:
А)рідина темно – бурого кольору; Б)безбарвна рідина; В0 густа оліїста рідина; Г) добре розчиняється у воді
7. Укажіть   основні  продукти   перегонки  нафти:
А) водень; Б) гас; В) етан; Г) газойль
8.Укажіть переваги природного газу:
А) екологічно чисті продукти згоряння; Б) потребує більшого об’єму повітря; В) дає вищу теплоту згоряння; Г)є сировиною для хімічної промисловості
9. Здійснити  хімічні  перетворення за схемою:
CH4   —>   C2H2 —>   C2 H4 —>   C2H6O >  CO2
10.  Обчислити  об’єм вуглекислого газу (н.у.), який виділиться згорянні  200 л  метану.
11. Вказати області застосування  продуктів переробки нафти  у вашій  професії (перукаря).

12. Визначити масу  осаду при  взаємодії  кальцій хлориду масою  140 г  та арґентум нітрату масою 160 г.
Тести з теми "Неметалічні елементи"

Немає коментарів:

Дописати коментар