вівторок, 31 березня 2020 р.

Хімія К26

Тема: Практична робота №1 Розв'язування експериментальних задач

Мета: закріпити знання про оксигеновмісні органічні речовини, навчитися розв'язувати експериментальні задачі.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, спиртівка; гліцерол, оцтова кислота, сульфатна кислота, барій хлорид, натрій гідроксид, купрум (ІІ) сульфат, глюкоза, сахароза, етанова кислота (розчини), лакмус, картоплина, білий хліб, спиртовий розчин йоду, жир, етиловий спирт, вода

Хід роботи

 Завдання №1. У трьох пробірках  без етикеток містяться розчини гліцеролу, етанової  та сульфатної кислот.

   Дослідним шляхом доведіть наявність цих речовин.

Завдання №2. Дослідним шляхом розпізнайте глюкозу і сахарозу.

Завдання №3. Дослідним шляхом доведіть, що етанова кислота сильніший електроліт, ніж карбонатна.

Завдання №4. Експериментальним шляхом доведіть, що картопля і білий хліб містять крохмаль.

Завдання №5.Експериментальним шляхом доведіть, що жири розчиняються в органічних розчинниках і не розчиняються у воді.
 Розв'язати експериментальні задачі та скласти звіт у вигляді таблиці:


№з/п
Що робили
Що спостерігали
Висновок, рівняння реакційУвага!

Під час виконання дослідів дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності.

Після виконання практичної роботи зробіть висновок.

     ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ УЧНЯ
1  1.Для розпізнавання  гліцеролу  (гліцерину)  пригадайте взаємодію багатоатомного спирту з купрум (ІІ) гідроксидом, переглянувши відео
    2. Пригадайте якісну реакцію на глюкозу відео  
    3.Для виконання досліду №3 перегляньте відео
   4. Визначення крохмалю в харчових продуктах  проводимо реакцію з йодом відео
       5.Жири розчиняються в органічних розчинниках і не розчиняються у воді. відео
Примітка
Досліди №№4,5 виконуйте самостійно в домашніх умовах, дотримуючись правил безпеки життєдіяльності, а досліди №№1-3 - оформити в таблицю після перегляду відео. Виконану роботу (таблицю - звіт) сфотографувати і переслати на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.comпонеділок, 30 березня 2020 р.

А38

Тема:Синтетичні каучуки, гума
1.Опрацювати параграф 13 підручник
2. Скласти конспект за планом
- Що таке каучуки;
- Класифікація каучуків;
- Властивості каучуків;
- Що називають вулканізацією? Продукт вулканізації?
-Галузі застосування каучуків загального та спеціального призначення.
3. Хто такий Чарльз Гудієр? Яке відкриття прославило його? Відео
4. Ознайомтеся з виробництвом синтетичного каучука відео
5. Хто був засновником першого у світі великомасштабного виробництва каучука?
6. Здійсніть самоконтроль (№№1-5) стор.87 підручник
Виконане завдання надішліть на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.com

Хімія А28

Тема: Вуглеводи.Класифікація, їх утворення й поширення у природі.
1. Опрацювати стор. 112 - 114 підручник
2. Записати в зошит визначення вуглеводів.
3. Розглянути класифікацію вуглеводів та записати в зошит.

4.Розглянути мал. 28 стор.113 підручник та зробити висновок про поширення вуглеводів у природі.
5. Що зображено на малюнку? Як називається процес, внаслідок якого із неорганічних речовин на сонячному світлі утворюються органічні (вуглеводи)?6. Підготувати навчальний проєкт на тему "Вуглеводи в харчових продуктах: виявлення й біологічне значення". 
Надіслати на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.com

пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Хімія К26

Тема: Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.
1. Опрацювати параграф 20 за планом:
- Сахароза, кількісний та якісний склад, поширення в природі, фізичні властивості, гідроліз.
- Полісахариди, представники природних полімерів, їх формула, відмінності у властивостях, причина відмінностей; гідроліз як основна властивість полісахаридів.
- Вуглеводи як продукти харчування людини.
  підручник
Скласти конспект.
2. Познайомитися з виробництвом цукру відео
3. Переглянути виробництво крохмалю відео
4. Це цікаво знати
5. Домашній експеримент. Якісна реакція на крохмаль. Дослідіть наявність крохмалю в харчових продуктах (хліб, макарони, рис, картопля), переглянувши відео
6. Проведення досліду оформити в зошиті:

№з/п
Що робили
Що спостерігали
Висновок

7. Підготувати навчальний проект на тему: Натуральні волокна рослинного походження, їхні властивості,застосування,  дія на організм людини.

Виконанні завдання №№5,6,7 надіслати на електронну адресу  gorshkova.valentina015@gmail.com

Хімія Є31

Тема: Основні види палива та їх значення в енергетиці країни
1. Переглянути відео
2. Прочитати стор. 55-56 підручник
3. Записати інформацію про деякі види біопалива мал.9.8. стор.55 підручник
4. Творче завдання: Виберіть паливо, яке вас найбільше зацікавило, підготуйте про нього презентацію.
 Надсилайте на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail/com

Хімія Є31

Тема: Кам`яне вугілля, продукти його переробки

1.Переглянути відео
2.Здійснити самоконтроль стор57 підручник
3. Виконайте вправу
4. Роботу виконайте в робочому зошиті. 

Хімія П35

Тема: Контрольна робота
І.Закінчити  речення:
1. Теорія - це...
2 .Ізомерами називають......
3. Властивості органічних речовин залежать.....
4. До природних джерел вуглеводнів відносяться:....
5. Ацетилсаліцилова кислота використовується як....
6. До побутових хімікатів належать:......
          (за кожну правильну відповідь - 1 бал)
ІІ. Здійснити хімічні перетворення за схемою:
метан—>етин—> етен—>етанол—>ацетальдегід—>етанова кислота    (2 бали)
ІІІ. Обчислити масу осаду, який утвориться при взаємодії  барій хлориду масою 120г з натрій сульфатом масою 110г.      (3 бали)
IV. Як експериментальним шляхом відрізнити бавовняне волокно від вовни?  (1 бал)
Виконану роботу надсилати на електронну адресу: gorshkova.valentina015@gmail.com

четвер, 26 березня 2020 р.

Хімія П25

Тема: Роль органічної хімії у розвязуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

1. Опрацювати параграф 34 підручник
 2. Підготувати навчальний проект на тему: "Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні" або
3.Підготувати фотоколаж, який відображає роль органічної хімії  у вирішенні екологічних проблем.
Примітка:
Завдання №№2,3 можна виконувати індивідуально, в парах або обєднавшись у невеликі (3-4 чол.) групи.
 Надсилати на електронну пошту gorshkova.valentina015@gmail.com

Хімія К26

Тема:Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

 1. Прочитати стор. 114 про склад та будову молекули глюкози, її молекулярну та структурну  формулу (відкриту форму) підручник
2. Записати в зошит.
3. Відповісти на запитання:
- Чому глюкозу називають альдегідоспиртом.
4. Ознайомитися з хімічними властивостями глюкози, для цього:
 -  переглянути відео
 - переглянути відео
 - опрацювати стор.115 -118 підручник
5. Записати рівняння хімічних реакцій, що характеризують  хімічні властивості глюкози.
6.  Для закріплення вивченого виконати тест
Відповіді надсилайте на електронну пошту gorshkova.valentina015gmail.com


Хімія Є21

Тема:Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.
 1. Прочитати стор. 114 про склад та будову молекули глюкози, її молекулярну та структурну  формулу (відкриту форму) підручник
2. Записати в зошит.
3. Відповісти на запитання:
- Чому глюкозу називають альдегідоспиртом.
4. Ознайомитися з хімічними властивостями глюкози, для цього:
 -  переглянути відео
 - переглянути відео
 - опрацювати стор.115 -118 підручник
5. Записати рівняння хімічних реакцій, що характеризують  хімічні властивості глюкози.
6.  Для закріплення вивченого виконати тест
Відповіді надсилайте на електронну пошту gorshkova.valentina015@gmail.com


середа, 25 березня 2020 р.

Хімія П35

Тема: Розв`язування розрахунково - експериментальних задач
1. Проведіть  (віртуально) реакцію взаємодії магнію з хлоридною кислотою(віртуально) та обчисліть масу утвореної солі, якщо в реакцію вступило 60 г магнію і 80 г хлоридної кислоти.
2. Складіть рівняння реакцій за схемою:
метан—>ацетилен—> етилен—>етанол—>ацетальдегід—>оцтова кислота кислота
3. Обчислити масу ацетальдегіду, що утворився при взаємодії  етанолу масою 120 з купрум (ІІ) оксидом масою 110 г.
4.Як довести експериментальним шляхом, що білий хліб містить крохмаль?
5. Обчисліть кількість речовини і масу етену, який можна добутиз етанолу масою 1 кг, уміст домішок у якому дорівнює 8%.
Виконану роботу надішліть на електронну адресу  gorshkova.valentina015@gmail.comХімія А38

Тема: Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси.
1. Ознайомитися з параграфом 12 підручник
2. Підготувати презентацію на тему: "Пластмаси, їх властивості, класифікація та застосування".
3.В зошит записати про головне стор. 80 підручник
4. Творча майстерня. Підготуйте колекцію пластмас (реальну чи віртуальну), які ви використовуєте у повсякденному житті та в вашій професії. Надішліть фото на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.com

Хімія Є31

Тема: Продукти перегонки нафти, їх застосування.Детонаційна стійкість бензину.


Перегонка нафти - спосіб її переробки, що грунтується на відмінності в температурах кипіння компонентів  цієї суміші. Перегонка нафти відбувається в установці, яка називається ректифікаційною колоною.
Завдання:
1.Переглянути відео посилання
2. Дати письмово відповіді на запитання:
- будова ректифікаційної колони;
- продукти фракційної перегонки нафти;
- умови ректифікації.
3.Ознайомитися та записати в робочі зошити про склад і застосування продуктів перегонки нафти підручник стор. 44 - 45, таблиця 8
Одна із фракцій перегонки нафки є бензин, який використовується  як пальне для автомобілів.
Його якість визначається детонаційною стійкістю.
Детонаційна стійкість бензину характеризує здатність вуглеводнів  у його складі протистояти самозайманню за стискання. Висока детонаційна  стійкість бензинів зумовлює їхнє рівномірне згоряння за всіх режимів експлуатації двигуна. Наслідками детонації  є перегрівання та пришвидшення зношуваності  двигуна.
Детонаційну стійкість бензину і моторних  характеризує октанове число. У 30-х роках минулого століття було створену спеціальну шкалу детонаційної стійкості . За стандарт у ній вибрано гептан нерозгалуженої будови і один з ізомерів октану (2,2,4 - триметил пентан).
Детонаційну стійкість бензину визначають за вмістом ізооктану і порівнюють зі стандартом (стійкість ізооктану до детонації становить 100).
4. Визначте, який бензин має більшу стійкість до детонації: А98 чи А95?
5. Здійсніть самоконтроль стор. 47, №№1 - 7 підручник
  Виконану вправу  сфотографуйте та надішліть на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.com

вівторок, 24 березня 2020 р.

Хімія А28

Тема: Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.
1. Переглянути відео 
2. Законспектувати інформацію про жири за планом:
- Що таке жири?
- Реакція утворення жирів. Класифікація жирів.
- Властивості жирів.
- Біологічна роль жирів.підручник
3.Дослідити  в домашніх умовах  розчинення жиру у воді та органічному розчинниках, дотримуючись правил БЖД.
4. Записати у зошити спостереження та висновки. Виконане завдання надіслати на електронну адресу  gorshkova.valentina015@gmail.com

Хімія К26

Тема: Вуглеводи.Класифікація, їх утворення й поширення у природі.
1. Опрацювати стор. 112 - 114 підручник
2. Записати в зошит визначення вуглеводів.
3. Розглянути класифікацію вуглеводів та записати в зошит.

4.Розглянути мал. 28 стор.113 підручник та зробити висновок про поширення вуглеводів у природі.
5. Що зображено на малюнку? Як називається процес, внаслідок якого із неорганічних речовин на сонячному світлі утворюються органічні (вуглеводи)?

6. Підготувати навчальний проєкт на тему "Вуглеводи в харчових продуктах: виявлення й біологічне значення"

Хімія Є21

Тема: Вуглеводи.Класифікація, їх утворення й поширення у природі.
1. Опрацювати стор. 112 - 114 підручник
2. Записати в зошит визначення вуглеводів.
3. Розглянути класифікацію вуглеводів та записати в зошит.

4.Розглянути мал. 28 стор.113 підручник та зробити висновок про поширення вуглеводів у природі.
5. Що зображено на малюнку? Як називається процес, внаслідок якого із неорганічних речовин на сонячному світлі утворюються органічні (вуглеводи)?6. Підготувати навчальний проєкт на тему "Вуглеводи в харчових продуктах: виявлення й біологічне значення"Відправити на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.com

понеділок, 23 березня 2020 р.

ХіміяА28

Тема: Естери, загальна та структурна формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

1. Записати визначення реакції естерифікації, загальну формулу естерів  та  ознайомитись з систематичною номенклатурою на стор. 101 підручник  https://pidruchnyk.com.ua/380-himiya-yaroshenko-10-klas.html
2. Ознайомитися з гідролізом, жирами як представниками естерів, переглянувши
відеопрезентацію

3. Підготувати навчальний проект на тему: "Естери в косметиці"
Надіслати на електронну пошту gorshkova.valentina015@gmail.com

Хімія А38

Тема: Контрольна робота
1. Виконати вправу
2. Здійснити перетворення хімічних реакцій за схемою:
метан—>ацетилен—> етилен—>етанол—>ацетальдегід—>оцтова кислота кислота
3.Задача.
 Обчислити  об’єм вуглекислого газу (н.у.), який виділиться при  згорянні  200 л  метану
4..Вказати області застосування  продуктів переробки нафти  у вашій  професії . 
   
Примітка: 
 1. Виконання вправи №1 - 8 балів
 2. Здійснення хімічних перетворень - 1,5 балів
 3. Розвязання задачі - 1,5 балів
 4. Відповідь на питання №4 - 1 бал.
   Роботу відсилайте на електронну пошту gorshkova.valentina015@gmail.com
                     

Хімія Є31

Тема: Нафта, склад, властивості нафти.
1.Нафта – це «згусток енергії».  За допомогою її лише 1 мл  можна нагріти на один градус відро води, а для того, щоб  закип’ятити самовар ємністю у відро,  потрібно менше половини склянки нафти. По концентрації енергії  в одиниці об’єму  нафта  посідає  перше місце серед природних речовин. Навіть радіоактивні руди можуть уступати нафті в цьому відношенні, так як вміст в них радіоактивних речовин  настільки малий, що для отримання 1мг ядерного палива потрібно переробити тонни гірських порід.
Нафта – це не тільки  основа  паливно – енергетичного комплексу будь – якої держави. Д.І. Менделєєв сказав: « Спалювати нафту – це все рівно що  запалювати піч асигнаціями».
В кожній краплі нафти  міститься більше 900 різних хімічних сполук, більше половини хімічних елементів Періодичної системи.
Це дійсно чудо природи, основа нафтохімічної промисловості. Приблизно 90% всієї добутої нафти використовується як паливо, і лише 10% -  на одержання багато тисяч  органічних речовин, які задовольняють  насущні  потреби  сучасного суспільства.  Недарма люди називають нафту « чорним золотом», « кров’ю Землі».  Сьогодні нафта – основне джерело енергії. Рідке паливо найбільш зручне, воно висококалорійне, легко транспортується, містить мало домішок.
2.Опрацювати стор.42 підручник
3.Підготувати презентацію  за планом:
- Нафта в природі, її походження.
- Склад нафти.
- Властивості нафти.
Відправити на електронну пошту gorshkova.valentina015@gmail.com

пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Хімія А28

Тема: Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот, Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти


1. Опрацювати  параграф 17 підручник https://pidruchnyk.com.ua/380-himiya-yaroshenko-10-klas.html
2. Виписати рівняння хімічних реакцій, характерних для насичених одноосновних карбонових кислот.
3. Перегляньте відео  за посиланням https://youtu.be/iUVVzjK6-Lw
4. Виконайте дослід в домашніх умовах : "гасіння" харчової соди оцтом (дотримуйтесь правил БЖД). Запишіть у зошити.
5. Опишіть способи добування етанової кислоти, користуючись підручником стор.102

Хімія Є31

Тема:Природні джерела органічних речовин. Природний і супутний нафтовий гази, їх склад. використання
1.Переглянути відео
2 Записати в зошит про склад. властивості, застосування, утворення в природі.

Хімія Є31

Тема: Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організхації органічних речовин
1. Переглянути  презентаціюhttps://ppt-online.org/89481
2. Записати в зошит приклади органічних речовин в природі, їх значення.
3. Опрацювати параграф 6 підручник
4. Виписати "Про головне" стор. 35 підручник

Хімія П35

Тема: Розв'язування розрахунково - експериментальних задач
Задача №1
Добути  реакцією обміну барій хлориду і аргентум нітрату (віртуально) аргентум хлорид.Обчислити масу осаду, якщо прореагувало 80 г барій хлориду зі 120 г аргентум нітрату.
Задача №2
Провести реакцію  оцтової кислоти з натрій гідрогенкарбонатом та обчислити  обєм вуглекислого газу, якщо в реакцію вступило 140 г оцтової кислоти і 180 г харчової соди.
 Виконану роботу відправити на gorshkova.valentina015@gmail/com

Хімія К26

Тема: Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.
1. Переглянути відео 
2. Законспектувати інформацію про жири за планом:
- Що таке жири?
- Реакція утворення жирів. Класифікація жирів.
- Властивості жирів.
- Біологічна роль жирів.підручник
3.Дослідити  в домашніх умовах  розчинення жиру у воді та органічному розчинниках, дотримуючись правил БЖД. Записати у зошити спостереження та висновки.

четвер, 19 березня 2020 р.

               19 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ


ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ ЗА 
ПРОХОДЖЕННЯ ОНЛАЙН-КУРСУ
НА САЙТІ 

10-18 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ШКОЛАХ
ЯКІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ 


ОНЛАЙН-КУРСУ - 91 %.

ПРО КУРС

Кожен чудовий вчитель та кожен чудовий навчальний заклад постійно працює над покращенням умов для навчання. Ми сподіваємось, що наші учні будуть навчатись протягом життя, тож і ми як вчителі маємо постійно вчитись та самовдосконалюватись. Цей курс Массачусетського технологічного інституту створено для освітніх лідерів (від вчителів до директорів шкіл), які хочуть впроваджувати інновації у своїх навчальних закладах.
В рамках цього курсу ви пройдете крізь навчання, експериментування та самоаналіз, які допоможуть вам набути впевненості і навичок, необхідних щоб очолити вдосконалення освітнього процесу у вашому навчальному закладі. За допомогою практичних вправ ви разом із колегами створите спільне бачення якісно нового рівня роботи вашої організації, зробите перші кроки для реалізації цього бачення і навчитеся вимірювати прогрес на вашому шляху. Особливу увагу буде приділено розвитку потенціалу школи із акцентом на співпрацю та побудову партнерських відносин із зацікавленими людьми на всіх рівнях. Цей курс засновано на досвіді роботи Джастіна Рейча (Teaching Systems Lab, Массачусетський технологічний інститут) та Пітера Сенджа (Школа управління Слоуна, Массачусетський технологічний інститут).
Наприкінці цього курсу ви розпочнете впровадження ініціативи з покращення навчального процесу у вашому навчальному закладі та навчитесь краще розуміти себе як лідера та агента змін. Ви познайомитесь та налагодите зв’язки із колегами-освітянами, які також займаються цією важливою роботою.
Цей курс створений за фінансової підтримки Microsoft в рамках програми Microsoft K-12 Education Leadership, заснованої для того, щоб надати можливості для розвитку шкільним лідерам в усьому світі. Оригінал курсу доступний на платформі edX.

ЧОМУ ВИ НАВЧИТЕСЯ?

Слухачі дізнаються:
  • Як об’єднати людей навколо спільної ідеї?
  • Як сформувати і вдосконалити бачення змін?
  • Як розпочати впровадження нової освітньої ініціативи?
  • Як працювати разом крізь виклики та перемоги?
  • Як вимірювати результати та змінювати стратегію досягнення змін за потреби?

СТРУКТУРА КУРСУ

Тема 1. Впровадження інновацій у навчальному закладі: основні принципи і проблеми навчальної практики.
Тема 2. Об’єднання людей навколо спільної ідеї: розуміння ваших сильних сторін і контексту ситуації.
Тема 3. Бачення змін та початок роботи: вивчення інноваційний навчальних моделей, створення власного бачення змін та визначення перших конкретних кроків.
Тема 4. Спільна робота крізь поразки та перемоги: виклики колективної роботи.
Тема 5. Оцінювання результатів та внесення змін в стратегію: способи вимірювання результатів, докази ефективності та внесення необхідних змін в стратегію.
Тема 6. Сталі інновації у навчальних закладах: публічна презентація вашої роботи і її поширення на інші навчальні заклади.

ОБСЯГ КУРСУ

60 годин

ФОРМА НАВЧАННЯ

Онлайн-курс, опановується дистанційно

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказання кількості годин. Автентичність сертифікату можна перевірити за посиланням на ньому. Всі видані сертифікати внесено до реєстру, з яким можна ознайомитись за посиланням.

НАПРЯМ НАВЧАННЯ

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань ефективного планування освітнього процесу, впровадження новітніх технологій, створення та підтримка інновацій у навчанні для подальшого розвитку української освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; особливостей процесів викладання і навчання школярів; основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання; способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні здобувачів освіти; критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
Фахові: розвинені вміння організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проєктування, оцінювання тощо); конструювати та реалізувати сучасні програми навчання школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій; діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора; керувати проєктною діяльністю школярів; проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання.

МЕТА КУРСУ

Допомогти освітянам розпочати та впроваджувати у власному навчальному закладі інноваційні зміни за підтримки команди однодумців, заснувавшись на практиці фахівців Массачусетського технологічного інституту та американських шкільних освітян.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Назва розділів і темКількість годин
Всьогоу тому числі
ЛекціїТестуванняСамостійна робота
Тема 0: Вітаємо3201
Тема 1: Впровадження інновацій у школі8215
Тема 2: Об'єднання людей навколо ідей, що їм небайдужі8215
Тема 3a: Бачення змін Тема 3b: Початок роботи8215
Тема 3b: Початок роботи5113
Тема 4: Спільна робота з успіхами й невдачам5113
Тема 5: Оцінювання результатів та внесення змін до стратегії10217
Тема 6: Сталі інновації у школах8215
Фінальне завдання та висновки5005
Всього годин6014739

Затверджену програму можна завантажити, натиснувши на її зображення вгорі, або за цим посиланням.ПОДЯКИ

Дякуємо Яні Ратман та Nova Ukraine за безцінну допомогу у запуску цього курсу українською мовою.

ВИКЛАДАЧІ

Джастін Рейч

Джастін Рейч

Викладач кафедри порівняльних досліджень медіа Массачусетського технологічного інституту, інструктор програми підготовки педагогів Шеллера та директор лабораторії MIT Teaching Systems. Співзасновник професійного навчального консалтингу EdTechTeacher, що допомагає вчителям у впровадженні технологій в навчальний процес. Раніше керував дослідженнями технологій онлайн-навчання в HarvardX та викладав у Гарварді. Автор численних публікацій про освіту у таких престижних виданнях як «Science», «The New Yorker», «The Atlantic», «Educational Researcher», «Washington Post», «Inside Higher Ed» тощо.
Пітер Сендж

Пітер Сендж

Провідний викладач лідерства та сталого розвитку в Школі управління Слоуна Массачусетського технологічного інституту. Вивчає децентралізацію лідерства в організаціях і як вона сприяє підвищенню здатності працівників продуктивно працювати над досягнення спільних цілей. Автор популярної книги «The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization» (1990), в якій запропоновано теорію навчальних закладів, що навчаються, та кількох інших відомих доробків.
Переклад: Марьяна Черних, Марина Барінова, Ольга Кисіль, Іванна Мельник, Радміла Сегол.
Редактор перекладу: Радміла Сегол.
Озвучено українською мовою студією Golden Voice на замовлення Prometheus.
Текст читали Михайло Карпань, Анатолій Зіновенко та Ірина Побідаш.
Звукорежисер: Михайло Карпань.

ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все, що Вам знадобиться, – доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Якою мовою проходить навчання?

Курс повністю перекладено і дубльовано українською мовою.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення із вказаною кількістю годин навчання.