понеділок, 4 травня 2020 р.

Хімія Є31


Тема: Штучні й синтетичні волокна
1. Ознайомитися з класифікацією волокон за посиланням
    2.Познайомитися зі складом, властивостями та       застосуванням волокон за таблицями     14.1, 14.2, 14.3 §14 підручник
     3.Записати в зошит Про головне стор. 96 підручник
    4. Виконати вправу за посиланням
       5.Вказати, що зображено на нижньому малюнку, знайти інформацію у Вікіпедії. Виконане завдання сфотографувати та надіслати на електронну пошту gorshkova.valentina015@gmail.com
     

Льон

четвер, 30 квітня 2020 р.

Хімія Є31

Тема: Синтетичні каучуки. Гума.1. Прочитайте  параграф 13 підручник
2. Подивіться   відео, зверніть увагу, з чого виробляють натуральний каучук.
3. Ознайомтеся з виробництвом синтетичного каучука, переглянувши відео
4. Віртуальний експеримент: гума і бензин відео
5. Запишіть у зошит ПРО ГОЛОВНЕ стор.86-87 підручник
6. Здійсніть самоконтроль стор. 87 підручник
7. Виконайте вправу за посиланням та виграйте  перший мільйон
8. Підготуйте презентацію про використання  гуми в повсякденному житті та надішліть на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.com

понеділок, 27 квітня 2020 р.

Хімія Є31

Тема: Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси.
1. Переглянути презентацію за посиланням
2. Опрацювати § 12 підручник
3. Заповнити таблицю:
№з/п
Види пластмас
Властивості пластмас
Застосування

 4. Запишіть у зошит про головне стор.80 підручник
  5. Творча майстерня. Підготуйте колекцію пластмас, які ви використовуєте у повсякденному житті. Сфотографуйте та надішліть на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.com

пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

Хімія А28

Тема: Практична робота №1 Розв'язування експериментальних задач

Мета: закріпити знання про оксигеновмісні органічні речовини, навчитися розв'язувати експериментальні задачі.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, спиртівка; гліцерол, оцтова кислота, сульфатна кислота, барій хлорид, натрій гідроксид, купрум (ІІ) сульфат, глюкоза, сахароза, етанова кислота (розчини), лакмус, картоплина, білий хліб, спиртовий розчин йоду, жир, етиловий спирт, вода

Хід роботи

 Завдання №1. У трьох пробірках  без етикеток містяться розчини гліцеролу, етанової  та сульфатної кислот.

   Дослідним шляхом доведіть наявність цих речовин.

Завдання №2. Дослідним шляхом розпізнайте глюкозу і сахарозу.

Завдання №3. Дослідним шляхом доведіть, що етанова кислота сильніший електроліт, ніж карбонатна.

Завдання №4. Експериментальним шляхом доведіть, що картопля і білий хліб містять крохмаль.
Завдання №5.Експериментальним шляхом доведіть, що жири розчиняються в органічних розчинниках і не розчиняються у воді.
 Розв'язати експериментальні задачі та скласти звіт у вигляді таблиці:


№з/п
Що робили
Що спостерігали
Висновок, рівняння реакційУвага!

Під час виконання дослідів дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності.

Після виконання практичної роботи зробіть висновок.

     ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ УЧНЯ
1  1.Для розпізнавання  гліцеролу  (гліцерину)  пригадайте взаємодію багатоатомного спирту з купрум (ІІ) гідроксидом, переглянувши відео
    2. Пригадайте якісну реакцію на глюкозу відео  
    3.Для виконання досліду №3 перегляньте відео
    4. Визначення крохмалю в харчових продуктах  проводимо реакцію з йодом відео
     5.Жири розчиняються в органічних розчинниках і не розчиняються у воді. відео
Примітка
Досліди №№4,5 виконуйте самостійно в домашніх умовах, дотримуючись правил безпеки життєдіяльності, а досліди №№1-3 - оформити в таблицю після перегляду відео. Виконану роботу (таблицю - звіт) сфотографувати і переслати на електронну пошту  gorshkova.valentina015@gmail.com

четвер, 16 квітня 2020 р.

Хімія Є21

Тема: Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об`єму  за кількістю речовини, масою або об`ємом реагенту, що містить певну частку домішок
1. Ознайомитися з інформаційною довідкою
2. Розглянути та записати в зошит приклад задачі на стор. 82 підручник
3. Розв`язати задачу № 2 стор.83(Рубрика "Застосовуємо") підручник
 та надіслати на електронну пошту  gorshkova.valentina015@gmail.com

Хімія П25


Тема: Контрольна робота

Виконайте тест 


пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Хімія А28

Тема: Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.
1. Опрацювати параграф 20 за планом:
- Сахароза, кількісний та якісний склад, поширення в природі, фізичні властивості, гідроліз.
- Полісахариди, представники природних полімерів, їх формула, відмінності у властивостях, причина відмінностей; гідроліз як основна властивість полісахаридів.
- Вуглеводи як продукти харчування людини.
  підручник
Скласти конспект.
2. Познайомитися з виробництвом цукру відео
3. Переглянути виробництво крохмалю відео
4. Це цікаво знати
5. Домашній експеримент. Якісна реакція на крохмаль. Дослідіть наявність крохмалю в харчових продуктах (хліб, макарони, рис, картопля), переглянувши відео
6. Проведення досліду оформити в зошиті:

№з/п
Що робили
Що спостерігали
Висновок
Надіслати на електронну адресу  gorshkova.valentina015@gmail.com
7. Підготувати навчальний проєкт на тему: Натуральні волокна рослинного походження, їхні властивості,застосування,  дія на організм людини.
Надіслати на електронну адресу  gorshkova.valentina015@gmail.com

четвер, 9 квітня 2020 р.

Хімія П25

Тема: Узагальнення й систематизація знань і вмінь
1. Повторити основні теми: "Вуглеводні", ", "Оксигеновмісні органічні сполуки", "Нітрогеновмісні органічні сполуки", "Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі" підручник
2. Виконати вправу.
Здійснити хімічні перетворення за схемою:
метан—>ацетилен—> етилен—>етанол—>ацетальдегід—>оцтова кислота кислота
3. Розв`язати задачу стор.125 №2 підручник
Виконані завдання №№2,3 надіслати на електронну адресу gorshkova.valentina015@gmail.com
4. Підготуватися до контрольної роботи

Хімія Є21

Тема: Практична робота №1 Розв'язування експериментальних задач

Мета: закріпити знання про оксигеновмісні органічні речовини, навчитися розв'язувати експериментальні задачі.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, спиртівка; гліцерол, оцтова кислота, сульфатна кислота, барій хлорид, натрій гідроксид, купрум (ІІ) сульфат, глюкоза, сахароза, етанова кислота (розчини), лакмус, картоплина, білий хліб, спиртовий розчин йоду, жир, етиловий спирт, вода

Хід роботи

 Завдання №1. У трьох пробірках  без етикеток містяться розчини гліцеролу, етанової  та сульфатної кислот.

   Дослідним шляхом доведіть наявність цих речовин.

Завдання №2. Дослідним шляхом розпізнайте глюкозу і сахарозу.

Завдання №3. Дослідним шляхом доведіть, що етанова кислота сильніший електроліт, ніж карбонатна.

Завдання №4. Експериментальним шляхом доведіть, що картопля і білий хліб містять крохмаль.
Завдання №5.Експериментальним шляхом доведіть, що жири розчиняються в органічних розчинниках і не розчиняються у воді.
 Розв'язати експериментальні задачі та скласти звіт у вигляді таблиці:


№з/п
Що робили
Що спостерігали
Висновок, рівняння реакційУвага!

Під час виконання дослідів дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності.

Після виконання практичної роботи зробіть висновок.

     ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ УЧНЯ
1  1.Для розпізнавання  гліцеролу  (гліцерину)  пригадайте взаємодію багатоатомного спирту з купрум (ІІ) гідроксидом, переглянувши відео
    2. Пригадайте якісну реакцію на глюкозу відео  
    3.Для виконання досліду №3 перегляньте відео
   4. Визначення крохмалю в харчових продуктах  проводимо реакцію з йодом відео
       5.Жири розчиняються в органічних розчинниках і не розчиняються у воді. відео
Примітка
Досліди №№4,5 виконуйте самостійно в домашніх умовах, дотримуючись правил безпеки життєдіяльності, а досліди №№1-3 - оформити в таблицю після перегляду відео. Виконану роботу (таблицю - звіт) сфотографувати і переслати на електронну пошту  gorshkova.valentina015@gmail.com

понеділок, 6 квітня 2020 р.

Хімія Є31

Тема: Узагальнення й систематизація знань

І Виконайте тест:
.1. Назвіть відновлювальний природний ресурс:
А) нафта; б) природний газ; В)рослинна біомаса; г) вугілля.
2. Вкажіть компонент, вміст якого в  природному газі найбільший:
А) метан; Б) бутан; В) водяна пара; Г) сірководень.
3. Укажіть головну складову нафти:
А) спирти; Б) вуглеводи; В) жири; Г) вуглеводні.
4.Укажіть, на чому ґрунтується перегонка нафти:
А) однакова густина складових;
Б) різна густина складових;
В) відмінності в температурах кипіння;
Г) однакова температура кипіння.
5. Який апарат використовують  для перегонки нафти:
А) ректифікаційна колона; Б)колона синтезу;  В) циклон – апарат; Г) контактний апарат.
6. Що таке кам’яне вугілля:
А) твердий розчин; Б) багатокомпонентна суміш; В) мономер; Г) вуглевод.
7. Як називають термічний розклад органічних сполук без доступу повітря:
А) гідроліз; Б)електроліз; В) піроліз; Г) фотоліз.
8. Укажіть температуру, за якої здійснюють коксування кам’яного вугілля:
А) 100 – 200С;  Б) 500 – 600С; В) 1000 – 11000  С; Г) 2000 – 2100С.
9. Яке паливо є викопним:
А) біоводень; Б) газолін; В) гас; Г) антрацит. 
10. Який з газів є альтернативним паливом:
А) сланцевий; Б) природний; В) метан; Г) етан.
ІІ. Обчислити  кількість  речовини  ферум (ІІ) оксиду, який утвориться при  термічному розкладі  ферум (ІІ) гідроксиду масою 240 г.
Відповіді надішліть на електронну адресу gorshkova.valentina015gmail.com
ІІІ.Підготуватися до контрольної роботи, повторити параграф 1 - 11

пʼятниця, 3 квітня 2020 р.

Хімія А28

Тема:Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

 1. Прочитати стор. 114 про склад та будову молекули глюкози, її молекулярну та структурну  формулу (відкриту форму) підручник
2. Записати в зошит.
3. Відповісти на запитання:
- Чому глюкозу називають альдегідоспиртом.
4. Ознайомитися з хімічними властивостями глюкози, для цього:
 -  переглянути відео
 - переглянути відео
 - опрацювати стор.115 -118 підручник
5. Записати рівняння хімічних реакцій, що характеризують  хімічні властивості глюкози.
6.  Для закріплення вивченого виконати тест
Відповіді надсилайте на електронну пошту gorshkova.valentina015gmail.com


Хімія П35

Тема: Підсумковий урок
1. Повторіть параграфи №№ 11-21 підручник
2.Виконати тест

Хімія Є31

Тема: Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

1. Користуючись підручником , параграф 11 складіть конспект за таким планом:
  - Що таке органічний синтез?
 - Які органічні речовини синтезують з метану?
 - Які з цих речовин використовуються в вашцій професії?
 - З чого виробляють поліетилен і полівінілхлорид? Яке практичне значення мають ці полімери?
 - Для чого використовують в органічному синтезі ацетилен (етин)?
- Які органічні речовини синтезують з бензену? Де їх застосовують?
2. Виконайте вправу "Ланцюжок":

CH4 —>С2H2  >С2H4 —> С2H6 —>С2H2 —> С6H6 —> С6H6 Cl6
Виконання вправи надсилайте на електронну пошту gorshkova.valentina015@gmail.com

Хімія Є31

Тема: Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.

1.Опрацюйте параграф 10 підручник
2. Дайте  письмово відповіді на запитання:
- Що відноситься до вуглеводневої сировини?
- Які шкідливі речовини утворюються під час переробкивуглеводневої сировини і продуктів її переробки?
- Чим вони небезпечні для довкілля?
- Як мінімінізувати їх негативну дію?
- Що може зробити для цього пересічна людина?
3.Використовуючи різні джерела інформації,  підготуйте проєкт на тему: "Сучасні методи знешкодження  водних середовищ  від нафти та нафтопродуктів".
Роботу надсилайте на електронну пошту gorshkova.valentina015@gmail.com

четвер, 2 квітня 2020 р.

Хімія Є21

Тема: Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.
1. Опрацювати параграф 20 за планом:
- Сахароза, кількісний та якісний склад, поширення в природі, фізичні властивості, гідроліз.
- Полісахариди, представники природних полімерів, їх формула, відмінності у властивостях, причина відмінностей; гідроліз як основна властивість полісахаридів.
- Вуглеводи як продукти харчування людини.
  підручник
Скласти конспект.
2. Познайомитися з виробництвом цукру відео
3. Переглянути виробництво крохмалю відео
4. Це цікаво знати
5. Домашній експеримент. Якісна реакція на крохмаль. Дослідіть наявність крохмалю в харчових продуктах (хліб, макарони, рис, картопля), переглянувши відео
6. Проведення досліду оформити в зошиті:

№з/п
Що робили
Що спостерігали
Висновок

7. Підготувати навчальний проєкт на тему: Натуральні волокна рослинного походження, їхні властивості,застосування,  дія на організм людини.
 Надіслати  на  електронну адресу  gorshkova.valentina015@gmail.com